Huisregels

De organisatie wil de evenementen voor al haar bezoekers zo gezellig en prettig mogelijk laten verlopen, daarom gelden de volgende huisregels:
  - Bezoekers moeten zich, indien gevraagd, bij de entree kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
  - Alcohol wordt niet verstrekt aan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers boven de 18 jaar ontvangen een polsbandje ter verificatie en dienen dit te allen tijde te dragen.
    Het is tevens voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
  - De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand, onder invloed van verdovende middelen verkeren en/of naar eigen inzicht de toegang       te weigeren/ontzeggen.
  - Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de evenementen is geheel op eigen risico van de bezoeker. Daarbij dienen de bezoekers zowel bij het betreden   als verlaten van het evenemententerrein geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
  - De geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken, daarom adviseert de organisatie bezoekers oordoppen te dragen. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige   gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
  - Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.
  - Geweld, agressie, vernielingen en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of     overdracht aan de politie.
  - De organisatie, eventuele partners, dan wel personen hiervoor werkzaam, kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiĆ«le schade en/of diefstal             toegebracht door derden.
  - Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook bijvoorbeeld schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
  - De bezoekers van het evenement kunnen op het evenemententerrein worden gefouilleerd door gecertificeerde beveiligingsmedewerkers.
    Het meebrengen van (alcoholhoudende) dranken, etenswaren en gevaarlijke of verboden voorwerpen is niet toegestaan.
  - De organisatie hanteert een zerotolerancebeleid. Dit betekent het in bezit hebben of verhandelen van (hard)drugs niet is toegestaan op het evenement.
    Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
  - Bekers met of zonder inhoud mogen niet mee naar buiten worden genomen.
  - Roken in de tent en toiletten is niet toegestaan.
  - De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen.
  - Bij het betreden van het evenement dient men akkoord te gaan met deze huisregels.
    Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd.

Aanwezig zijn op het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.